NICOLAUS ARBO

Indvendig på forpermen i hvert hæfte står der skrevet med blæk signaturen: Nic. Arbo. 

En person ved navn Nicolaus Arbo har altså ejet det eksemplar af Flora Danica, som Silkeborg Bibliotek har i sin samling.

Denne Nicolaus Arbo er født i Norge i Strømsø i 1723. I 1741 rejste han udenlands og studerede i 11 år ved forskellige tyske universiteter. I 1752 disputerede han for den medicinske doktorgrad, hvorefter han nedsatte sig som læge i Strømsø. I 1782 flyttede han til Christiansfeld i Sønderjylland, hvor han døde i 1797. Når han flyttede til Christiansfeld, som må synes en smule afsides for en lærd mand, var grunden at hans kone Marthe Cathrine Wolf (1729-1814) stammede herfra.

Hvis man ser på årstallene, kan man konkludere at Nicolaus Arbo sandsynligvis må have været den første ejer af dette eksemplar. Og det er et utroligt velbevaret eksemplar på trods af det slidte ydre. Man kan forstille sig at det fornemme blomsterværk har stået på reolen i hans studereværelse og kun har været fremme i særlige anledninger. Det har måske været et værk, der har haft til formål at afslutte en større samling af klassiske bøger.

Men hvordan er bøgerne så blevet så slidt uden på uden at vise tegn på at være åbnet? Jeg forestiller mig at Arbo har haft en stor forkærlighed for bøger. Og på hans mange rejser frem og tilbage mellem Danmark og Norge, har han haft dem med. Bøgerne har ligget i kasser på laddet af en hestevogn og har gnedet mod hinanden, mens de rejste de mange kilometer over humpet vej og brosten.

Hvad der siden skete med værket efter Nicolaus Arbos død er svært at sige. Sporet stopper indtil overbibliotekar Peder Nielsen i 1922/23 indkøber værket til Silkeborg Bibliotek på auktion. Flora Danica skulle indgå i en samling af klassiske, alment dannende værker, som efter hans mening skulle danne grundstenen i et moderne central bibliotek.