HISTORIEN OM FLORA DANICA

De fleste forbinder Flora Danica med det kostbare og smukke porcelænsstel fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Men faktisk starter historien om Flora Danica med noget helt andet under Frederik V (1723-1766).

Flora Danica titelbladPlanten Ensian
Flora Danica-eksemplaret på Silkeborg Bibliotek omfatter de første 14 hæfter med i alt 840 håndkolorerede kobberstik. Til højre ses planten Klokke-Ensian (Tavle 265).

Københavns universitet, som havde haft sin storhedstid inden for naturvidenskaberne med Worm, Rømer osv. i det 17. århundrede, var nu kraftigt på retræte. Universitetet var sunket ned til at være en ligegyldig præsteskole. Hvis man ønskede en uddannelse der kunne bruges til noget, søgte man til udlandet, som f.eks. Tyskland.

Men omkring midten af det 18. århundrede, begyndte Københavns Universitet at blive klar over dets situation. Man forsøgte at sætte flere projekter i gang. Bl.a. skulle de ansatte uddannes bedre via studierejser til udlandet, og dels ville man indhente ekspertise udefra.

Udgivelsen af det store botaniske værk Flora Danica, det største illustrationsværk i dansk boghistorie, var derfor et led i bestræbelserne for at ophjælpe naturvidenskaberne og disses anvendelse i det praktiske liv.
Til hjælp hermed blev Georg Christian Oeder hentet til Københavns Universitet i 1752 af minister J. H. E. Bernstorff (1712-1772) fra universitetet i Göttingen. Den oprindelige tanke var, at Oeder skulle ansættes ved universitetet efter at han havde disputeret. Men pga. stor utilfredshed blandt de studerende og ansatte ved universitet, bestod han ikke. Dette betød at han ikke kunne blive ansat. Men kongen var stadig interesseret i den unge Oeder, og han blev umiddelbart efter fiaskoen udnævnt til kongelig professor i botanik og blev belønnet med 400 rigsdaler om året. I dette embede skulle han lede det – af universitetet helt uafhængige – kongelige botaniske institut. Han skulle forestå oprettelsen af en ny botanisk have. Og han skulle bestyre et nyoprettet botanisk bibliotek med et årligt bogindkøb for 200 rigsdaler samt undervise sine elever i botanik.

Det stod snart klart for Oeder at man ikke ville få mere at vide omkring floraen i Danmark, hvis han ikke selv fortog sig noget. Han foreslog derfor i 1753 at der skulle udgives en Flora Danica med afbildninger i folioformat af alle rigets vildtvoksende planter.

Regeringen godtog forslaget med stor begejstring og Oeder kunne nu begynde at se sig om efter nogle fagligt dygtige kunstnere. Valget faldt på kobberstikkeren Michael Rössler og hans søn tegneren Martin Rössler, begge fra Nürnberg.

I 1754 tager Oeder så af sted til Norge med sin nye tegner, for at finde egnede planter. Det tog fem år at indsamle og tegne et tilfredsstillende antal planter, og Oeder vender tilbage til Danmark i 1759. Regeringen derimod var blevet utoldmodige under Oeders lange rejse, og ville gerne have gang i udgivelsen af værket hurtigst muligt. Man nedsatte derfor et udvalg, som skulle fremskynde processen, hvor iblandt et af medlemmerne var professor i medicin ved Københavns Universitet Joh. Balthazar de Buchwald. D. 27. april 1759 sender udvalget et brev til Oeder, der beder ham om at skynde sig. Oeder vender derefter tilbage til Danmark, og kan udsende sin reklamebrochure for Flora Danica i maj 1761. I den hed det, at man kunne forudbestille det første hæfte til 9 rigsdaler for en koloreret udgave og 4 for en ukoloreret. Hvis man ikke forudbestilte, ville hæftet blive dyrere, og der ville ikke blive udgivet kolorerede eksemplarer efter udgivelsesdatoen. Selvom Oeder lovede at det første hæfte ville udkomme i 1762, udkom det allerede i 1761. Hæfterne udkom nu en gang om året indtil 1771, hvor Oeder blev sat fra bestillingen. Resultatet af Oeders arbejde blev 10 flotte hæfter, hvor der går tre hæfter til et bind. Efter 1771 blev arbejdet med værket fortsat af zoolog Otto Friderich Müller. Værket have naturligt nok under dets mere end hundredårige tilblivelse mange udgivere.

Flora Danica med sit kønne rokoko-bakkemarmorpapirUdsnit af samme
Flora Danica-eksemplaret på Silkeborg Bibliotek er indbundet i det kønne rokoko-bakkemarmorpapir med dets karakteristiske kammønstre. Altsammen håndlavet - et ark ad gangen! Til højre et udsnit med rygtitlen FLORA DAN: V. PART. og derunder en lille påklæbet etiket i papir med håndskriften Tab: 241-300. Smukt og enkelt!
Silkeborg Biblioteks eksemplar
Silkeborg Bibliotek ejer Bind 1-4 (Hæfte 1-12) samt Bind 5 (Hæfte 13 og 14) omfattende tavlerne 1-840. De 14 hæfter eller rettelig bind er indbundet i samtidigt rokoko-bakkemarmor og ryg i kalveskind og fordeler sig således:
 • 1. Hæfte. 1761. Tavle 1-60.

 • 2. Hæfte. 1763. Tavle 61-120.

 • 3. Hæfte. 1764. Tavle 121-180

 • 4. Hæfte. 1765. Tavle 181-240.

 • 5. Hæfte. 1766. Tavle 241-300.

 • 6. Hæfte. 1767. Tavle 301-360.

 • 7. Hæfte. 1768. Tavle 361-420.

 • 8. Hæfte. 1769. Tavle 421-480.

 • 9. Hæfte. 1770. Tavle 481-540.

 • 10. Hæfte. 1771. Tavle 541-600.

 • 11. Hæfte. 1775. Tavle 601-660.

 • 12. Hæfte. 1777. Tavle 661-720.

 • 13. Hæfte. 1778. Tavle 721-780.

 • 14. Hæfte. 1780. Tavle 781-840.

I 5. hæfte er medindbundet fællestitelblade for:
 • Første Bind indeholdende I. II. III Hæfte elle Tab. I-180. Kbh. 1766.

 • Andet Bind indeholdende IV. V. VI. Hæfte eller Tab. 181-360. Kbh. 1766.

I 9. hæfte er medindbundet fællestitelblad for
 • Tredje Bind indeholdende det VII. VIII. IX. Hæfte eller Tab. 361-540. Kbh. 1770.

I 12. hæfte er medindbundet fællestitelblad for
 • Fierde Bind indeholdende det X. XI. XII Hæfte eller Tab. 541-720. Kbh. 1777.

Flora Danica opbevares i Silkeborg Biblioteks Lokalhistorisk Arkiv.


Det komplette værk omfatter
 • Hæfte 1-10 (tavle 1-600) udgivet af G. C. Oeder i årene 1761-1771.

 • Hæfte 11-15 (tavle 601-900) udgivet af O. F. Müller i årene 1775-1782.

 • Hæfte 16-21 (tavle 901-1260) udgivet af M. Vahl i årene 1787-1799.

 • Hæfte 22-39 (tavle 1261-2340) udgivet af J. W. Hornemann i årene 1806-1840.

 • Hæfte 40 (tavle 2341-2400) udgivet af S. Drejer, J. F. Schouw og J. Vahl i året 1843.

 • Hæfte 41-43 (tavle 2401-2580) udgivet af F. M. Liebmann i årene 1845-1852.

 • Hæfte 44 (tavle 2581-2640) udgivet af J. Steenstrup og J. Lange i året 1858.

 • Hæfte 45-51 (tavle 2641-3060) udgivet af J. Lange i årene 1861-1883.

 • Supplementshæfte 1 (tavle 1-60) udgivet af F. M. Liebmann i året 1853.

 • Supplementshæfte 2 og 3 (tavle 61-180) udgivet af J. Lange i årene 1865 og 1874.

Opdateret 24. april 2006. Per Hofman Hansen.