Om webstedet Flora Danica

Kvalitetskrav
Siden er delt op i tre dele. En menu til venstre, som er permanent. En titel øverst, som er permanent. Og et præsentationsfelt, som skifter alt efter hvilket punkt på menuen du vælger.

For at få optimal indsigt i sidens indhold, er der nogle krav, som af kvalitetsmæssige grunde, er en fordel at overholde. Det drejer sig bl.a. om:

  • Browseren skal som minimum være Microsoft Explorer 4.0.
  • Din skærmopløsning skal minimum være 800 x 600, men vi anbefaler en opløsning på 1024 x 768.
  • Antallet af farver skal være minimum 16 bit, men vi anbefaler 24 bit.

Involverede parter
Websiten er lavet i et samarbejde mellem Silkeborg Bibliotek og Jakob Poulsen, som en del af det erhvervsrelaterede projekt ved Danmarks Biblioteksskole i Ålborg. Websiten er en selvstændig website, men samtidig også en del af Silkeborg Biblioteks website-struktur. Jakob Poulsen har haft ansvaret for udarbejdelsen og designet af websiten, hvorefter Silkeborg Bibliotek har overtaget rettighederne til websiten og dens indhold.

Projektopgaven
Bag webstedet Flora Danica ligger den erhvervsrelaterede projektopgave, som beskriver hele processen fra ide til færdigt produkt. Jakob Poulsen har givet Silkeborg Bibliotek venlig tilladelse til at offentliggøre opgaven her på hjemmesiden. Den ligger tilgængelig som henholdsvis Word-dokument og PDF-fil.

Rettigheder
Rettighederne tilhører Jakob Poulsen og Silkeborg Bibliotek. Der er således ikke tilladt at benytte indholdet i kommerciel sammenhæng, medmindre der er indgået aftale med Silkeborg Bibliotek herom. 

Tak til Silkeborg Bibliotek for et godt samarbejde. Og en særlig tak til Per Hofman Hansen for råd og vejledning og til Hans Lauridsen for hjælp til programmeringen.

Jakob Poulsen - januar 2002