Danske plantenavne Latinske plantenavne


A
Ager-Galtetand
Ager-Mynte
Ager-Ranunkel
Ager-Snerle
Ager-Stenfrø
Aks-Ærenpris
Akselblomstret Star
Aks-Frytle
Aks-Rapunsel
Almindelig Agermåne
Almindelig Bingelurt
Almindelig Blærerod
Almindelig Brandbæger
Almindelig Bændeltang
Almindelig Dragehoved
Almindelig Druemunke
Almindelig Fingerbøl
Almindelig Fjeld-Hønsetarm
Almindelig Fjeldarve
Almindelig Fruebær
Almindelig Frynsebregne
Almindelig Fuglegræs
Almindelig Gederams
Almindelig Guldblomme
Almindelig Guldstjerne
Almindelig Hestehale
Almindelig Hvene
Almindelig Hyld
Almindelig Hæg
Almindelig Hår-Star
Almindelig Jakobsstige
Almindelig Kambregne
Almindelig Kamgræs
Almindelig Katteurt
Almindelig Knopnellike
Almindelig Knopurt
Almindelig Kongepen
Almindelig Leverurt
Almindelig Linnæa
Almindelig Lungeurt
Almindelig Milturt
Almindelig Mjødurt
Almindelig Mosebølle
Almindelig Mælkeurt
Almindelig Pigæble
Almindelig Pilblad
Almindelig Ravnefod
Almindelig Rundskulpe
Almindelig Salturt
Almindelig Skrueaks
Almindelig Snylterod
Almindelig Sumpstrå
Almindelig Svaleurt
Almindelig Søpryd
Almindelig Tandbælg
Almindelig Tranebær
Almindelig Tusindfryd
Almindelig Tyttebær
Almindelig Ulvefod
Almindelig Vibefedt
Alpe-Astragel
Alpe-Draba
Alpe-Tjærenellike
Alpe-Vibefedt
Alpe-Ærenpris
Amerikansk Ærenpris

B
Bakke-Gøgelilje
Bakke-Gøgeurt
Bakke-Nellike
Bakke-Soløje
Benbræk
Bitterblad
Bjergfrue
Bjerg-Løvefod
Bjerg-Mandstro
Bjerg-Melbærris
Bjerg-Perikon
Bjerg-Stenurt
Bjerg-Ulvefod
Bjørnebær
Blank Ærenpris
Bleg Ensian
Bleg Kongelys
Bleg Star
Blomstersiv
Blågrøn Kogleaks
Blågrå Pil
Blåhat
Blålyng
Blåmunke
Blåstjerne
Blåtop
Blåtoppet Kohvede
Brasenføde
Bredbægret Ensian
Bredbladet Klokke
Bredbladet Mærke
Brodbladet Vandaks
Brudurt
Brun Fladaks
Bruskbæger
Bukkeblad
Burre-Snerre
Butblomstret Sødgræs
Bæk-Stenbræk
Bølget Bunke
Børste-Kogleaks
Børste-Siv
Børstebladet Vandaks

D
Dansk Kokleare
Desmerurt
Djævelsbid
Draphavre
Due-Skabiose
Dunet Dueurt
Dunet Steffensurt
Dunet Vejbred
Dusk-Fredløs
Dværg-Birk
Dværg-Dueurt
Dværg-Evighedsblomst
Dværggøgeurt
Dværg-Perikon
Dværg-Pil
Dværg-Ranunkel
Dværg-Star
Dværgsyre
Dyndurt
Døvnælde

E
Enblomstret Vintergrøn
Eng-Klokke
Eng-Rørhvene
Eng-Skær
Eng-Viol
Engblomme
Engelsk Kokleare
Engelsk Stenurt
Ensidig Vintergrøn
Enskællet Sumpstrå
Enårig Knavel

F
Farve-Visse
Femradet Ulvefod
Finbladet Vejsennep
Finsk Røn
Firblad
Firkløft
Fjeld-Bakkestjerne
Fjeld-Bjørnebrod
Fjeld-Frøstjerne
Fjeld-Guldhavre
Fjeld-Hestehov
Fjeld-Høgeurt
Fjeld-Kalkkarse
Fjeld-Kvan
Fjeld-Limurt
Fjeld-Rottehale
Fjeld-Turt
Fjeld-Valmue
Fjeld-Viol
Fjeldkarse
Fjeldpryd
Fjeldsyre
Fjer-Knopurt
Fladkravet Kodriver
Fladstjerne
Fladstrået Siv
Flerårig Knavel
Fliget Vejbred
Flipkrave
Foder-Vikke
FølfodTussilago farfara L.
Forskelligbladet Tidsel
Fucus excisus? Oed.
Fucus ramosissimus etc. Oed.

G
Giftig Rajgræs
Gifttyde
Glat Ærenpris
Glat Kongepen
Glat Rottehale
Glat Vejbred
Glatskulpet Draba
Glinsende Vandaks
Grå Star
Græsbladet Vandaks
Grålyng
Grønlandsk Gøgelilje
Grønlandsk Post
Grønlandsk Stjerneensian
Grønlig Koralrod
Gul Anemone
Gul Fladbælg
Gul Iris
Gul Stenbræk
Guld-Potentil
Gyldentråd
Gyvel
Gærde-Snerle
Gåse-Potentil

H
Haremad
Havtorn
Hede-Melbærris
Hirse-Star
Hirse-Star
Hjertebladet Vandaks
Hjertegræs
Hulkravet Kodriver
Humle-Kløver
Hvid Anemone
Hvid Hestehov
Hvid Næbfrø
Hvid Sækspore
Hvid Snerre
Hvid Stenurt
Hvidgrå Draba
Hvidplettet Lungeurt
Håret Star
Hårfliget Vandranunkel

I
Islandsk Guldkarse
Is-Ranunkel

K
Kalkkarse
Kantet Konval
Kirtel-Fjeldsimmer
Klæbrig Norel
Klase-Kortlæbe
Klatrende Lærkespore
Klinte
Klippe-Ærenpris
Klippe-Hvene
Klippe-Røn
Klippe-Sandkarse
Klit-Hvene
Klit-Limurt
Klit-Rose
Klokke-Ensian
Klokkelyng
Klokke-Vintergrøn
Knippe-Limurt
Knold-Ranunkel
Knold-Rottehale
Knop-Stenbræk
Knudearve
Knude-Firling
Kongebregne
Kongescepter
Kornet Stenbræk
Kost-Nellike
Krans-Konval
Krebseklo
Kristtorn
Krum Star
Krumfinnet Skjoldbregne
Krumhals
Krybende Ranunkel
Kryblyng
Kæmpe-Svingel
Kær-Brandbæger
Kær-Fladbælg
Kær-Fnokurt
Kær-Ranunkel
Kær-Storkenæb
Kær-Svovlrod
Kær-Svovlrod
Kær-Trehage
Kærmysse
Kødfarvet Gøgeurt

L
Lancet-Vejbred
Langakset Trådspore
Langbladet Ærenpris
Langstilket Havgræs
Laplands-Troldurt
Lapmarks-Draba
Lav Hindebæger
Liden Blærerod
Liden Fingeraks
Liden Klokke
Liden Sneglebælg
Liden Stenurt
Liden Torskemund
Liden Ulvefod
Liden Vintergrøn
Liden Vortemælk
Loppe-Star
Lund-Fredløs
Lyng-Silke
Lyng-Vikke
Læge-Ærenpris
Læge-Baldrian
Læge-Kokleare
Læge-Kvæsurt
Læge-Nådesurt
Læge-Oksetunge
Læge-Stokrose
Løgurt
Lønbladet Ranunkel
Lådden Dueurt
Lådden Stenurt

M
Majblomst
Marchantia conica L.
Mark-Ærenpris
Marts-Viol
Melet Kodriver
Mos-Dværgulvefod
Mose-Bunke
Mose-Pors
Mose-Troldurt
Moslyng
Mos-Stenbræk
Multebær
Murrude
Musehale
Mynte
Mælkebøtte

N
Net-Pil
Nikkende Brøndsel
Nikkende Limurt
Nordisk Fjeldskær
Nordisk Hestetunge
Nordisk Radeløv
Nordisk Stormhat
Norsk Kodriver
Norsk Potentil
Norsk Sandarve
Norsk Star
Nælde-Silke
Nåle-Sumpstrå

O
Oeders Troldurt
Opret Kobjælde
Otteradet Ulvefod

P
Pebertræ
Pengebladet Fredløs
Persillebregne
Pilledrager
Piskeris
Plettet Ingefær
Plettet Kongepen
Poselæbe
Pukkellæbe
Purpur-Ensian
Purpur-Stenbræk
Pyramide-Læbeløs

R
Rank Frøstjerne
Rank Hjørneklap
Rank Star
Rank Vejsennep
Rederod
Riccia fluitans
River
Rose
Rosenrod
Rosmarinlyng
Rug-Hejre
Rundfinnet Radeløv
Rype-Star
Ræve-Star
Rød Arve
Rød Dværgmispel
Rød Kornel
Rød Skovlilje
Rød Tvetand
Rødgran
Rørgræs

S
Salep-Gøgeurt
Salt-Ensian
Samel
Sandkryb
Sanikel
Segl-Sneglebælg
Sideskærm
Skælrod
Skinnende Storkenæb
Skør Bægerbregne
Skorem
Skotsk Lostilk
Skovarve
Skov-Fladbælg
Skov-Forglemmigej - Forskelligfarvet Forglemmigej
Skov-Fuglegræs
Skov-Kogleaks
Skov-Kohvede
Skov-Løg
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skovstjerne
Skov-Storkenæb
Skov-Vikke
Skovmærke
Skovsalat
Slangehoved
Slangetunge
Slangeurt
Småbladet Lind
Småbladet Milturt
Småfrugtet Vandstjerne
Smalbægret Ensian
Smalbladet Ærenpris
Smalstråle
Smuk Perikon
Sne-Ensian
Sne-Stenbræk
Solbær
Soløje-Alant
Sol-Stenbræk
Sort Natskygge
Sort Radeløv
Sort Star
Sorttop
Spæd Bukkehorn
Spæd Ensian
Spæd Pindsvineknop
Spidsbladet Steffensurt
Spring-Balsamin
Springknap
Spydbladet Torskemund
Star
Stenbræk
Stikkelsbær
Stilket Kilebæger
Stinkende Karse
Stjerne-Star
Stjerne-Stenbræk
Stolthenriks-Gåsefod
Stor Frytle
Stor Konval
Stor Månerude - Almindelig Månerude - Fliget Månerud
Storblomstret Gederams
Storblomstret Kodriver
Strandbo
Strand-Fladbælg
Strandgåsefod
Strand-Hornskulpe
Strandkål
Strand-Karse
Strand-Loppeurt
Strand-Nellike
Strand-Trehage
Strand-Vejbred
Strudsvinge
Sump-Hullæbe
Sumpstrå
Sværd-Skovlilje
Svensk Hønsebær
Svinenød
Svineøje
Svømmende Sumpskærm
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sylblad
Sæbeurt
Sæter-Evighedsblomst
Søblad

T
Tadder-Vikke
Tag-Høgeskæg
Tandrod
Tangurt
Tårnurt
Tidlig Dværgbunke
Tigger-Ranunkel
Toårig Natlys
Toårig Stenbræk
Toblomstret Norel
Toblomstret Siv
Topspirende Pileurt
Tormentil
Tornløs Hornblad
Tråd-Star
Trævlekrone
Treblad-Siv
Treblomstret Siv
Trefingerurt
Trefliget Ranunkel
Tregriflet Hønsetarm
Trekløftet Snerre
Tue-Kæruld
Tue-Limurt
Tue-Stenbræk
Tusindfrø
Tvebo Star
Tvepibet Lobelie
Tveskægget Ærenpris
Tykbladet Ærenpris
Tykbladet Fladstjerne
Tyndakset Gøgeurt
Tæppegræs
Tørst

U
Udspærret Annelgræs
Udspærret Dværgbunke
Uldhåret Ranunkel
Uld-Pil
Ulvefod

V
Vandarve
Vand-Brunrod
Vandkarse
Vandkrans
Vandnavle
Vandpeber-Bækarve
Vand-Pileurt
Vandportulak
Vandrøllike
Vand-Snerre
Vedbend-Ærenpris
Vedbendklokke
Vedbend-Vandranunke
Vejbred-Skeblad
Vild Tulipan
Vorterod
Vår-Ærenpris
Vår-Brunrod
Vår-Kobjælde
Vår-Skilla
Vår-Vikke

Æ
Ægbladet Fliglæbe


A
Aconitum lycoctonum L. ssp. lycoctonum
Actaea spicata L.
Adoxa moschatellina L.
Agaricus Cantharellus L.
Agaricus caulescens albicans etc. Oed.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostemma githago L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L. var. maritima (Lam.) Koch
Agrostis stricta J. F. Gmelin ssp. hyperborea (Laest.)
Aira caryophyllea L.
Aira praecox L.
Ajuga pyramidalis L.
Alchemilla alpina L.
Alisma plantago-aquatica L.
Allium scorodoprasum L.
Althaea officinalis L.
Amanita glutinosa flava etc. Hall.
Amanita petiolo annulato etc. Oed.
Anagallis arvensis L.
Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause in Sturm
Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Anchusa oficinalis L.
Andromeda polifolia L.
Androsace septentrionale L.
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Angelica archangelica L. ssp. archangelica
Anthoceros punctatus L.
Apium inundatum (L.) Reichenb. fil.
Arabis alpina L.
Arabis glabra (L.) Bernh.
Arabis sp.
Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arenaria norvegica Gunnerus
Arnica montana L.
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl.
Arum maculatum L.
Asperugo procumbens L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium trichomanes L. ssp. trichomanes
Astragalus alpinus L.

B
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Bartsia alpina L.
Bassia hirsuta (L.) Ascherson in Schweinf.
Bellis perennis L.
Berula erecta (Hudson) Coville
Betula nana L.
Bidens cernua L.
Bistorta major (L.) S. F. Gray
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
Blasia pusilla L.
Blechnum spicant (L.) Roth
Botrychium virginianum (L.) Swartz in Schrader
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Briza media L.
Bromus secalinus L.
Bryum apocarpum L.
Bryum fol. striatis etc. Oed.
Bryum heteromallum L.
Bryum hypnoides d Oed.
Bryum pyriforme L. - Bryum truncatulum Oed. - Bryum truncatulum Oed.
Bryum sp. Oed. - Mnium cirrhatum L.
Bryum undulatum L.
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston
Buxbaumia aphylla L.

C
Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Calla palustris L.
Callitriche palustris L.
Calystegia sepium (L.) R. Br. ssp. sepium
Campanula latifolia L.
Campanula patula L.
Campanula rotundifolia L. ssp. rotundifolia
Cardamine bellidifolia L.
Cardamine hirsuta L.
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen
Carex atrata L.
Carex bigelowii Torrey ex Schweinitz ssp. nardeticola J. Holub.
Carex canescens L.
Carex capillaris L. ssp. capillaris
Carex dioica L.
Carex echinata Murray
Carex hirta L.
Carex lachenalii Schkuhr
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex maritima Gunnerus
Carex norvegica Retz. non Willd. ssp. norvegica
Carex pallescens L.
Carex panicea L.
Carex panicea L.
Carex pulicaris L.
Carex remota L.
Carex serotina Mérat ssp. serotina
Carex sp.
Carex sylvatica Hudson
Carex vulpina L.
Cassiope hypnoides (L.) D. Don
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Centaurea jacea L.
Centaurea phrygia L. ssp. pseudophrygia (C. A. Meyer) Gugler
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard
Cerastium alpinum L. ssp. alpinum
Cerastium cerastoides (L.) Britton
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Ceratophyllum submersum L.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Chamorchis alpina (L.) L. C. M. Richard
Chara hispida L.
Chelidonium majus L. var majus
Chenopodium bonus-henricus L.
Chrysosplenium alternifolium L.
Chrysosplenium oppositifolium
Cicendia filiformis (L.) Delarbre
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cicuta virosa L.
Cineraria palustris (L.) L. ssp. congesta (R. Br.) Nyman
Circaea alpina x lutetiana
Circaea lutetiana L.
Cirsium helenioides (L.) Hill
Clathrus nudus Oed.
Cochlearia anglica L.
Cochlearia danica L.
Cochlearia officinalis L.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Conferva dichotoma L.
Conferva polymorpha Oed.
Conferva squarrosa Oed.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Convolvulus arvensis L.
Coptis trifolia (L.) Salisb.
Corallorhiza trifida Chât. ssp. virescens (Drejer) B. Løjtnant
Cornus sanguinea L.
Cornus suecica L.
Coronopus squamatus (Forskål) Ascherson
Corrigiola littoralis L.
Cotoneaster integerrimus Medicus
Cotula coronopifolia L.
Crambe maritima L.
Crepis tectorum L.
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker
Cuscuta epithymum (L.) L. ssp. epithymum
Cuscuta europaea L.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus fuscus L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ssp. fragilis
Cytisus scoparius (L.) Link

D
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. incarnata
Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. & DC.
Daphne mezereum L.
Datura stramonium L. var. stramonium
Dentaria bulbifera L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Dianthus armeria L.
Dianthus deltoides L.
Dianthus superbus L.
Diapensia lapponica L.
Digitalis purpurea L.
Digitaria ischaemum (Schreber) Mühl.
Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub
Diphasiastrum sp.
Draba alpina L.
Draba daurica DC.
Draba incana L.
Draba lactea Adams
Dracocephalum ruyschiana L.
Dryas octopetala L.

E
Echium vulgare L.
Elatine hydropiper L.
Eleocharis acicularis (L.) R. & S.
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ssp. vulgaris Walters
Eleocharis sp.
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes
Elvela atra (Kön.) Oed. - Elvela aeruginosa (Kön.) Oed. - Hydnum tomentosum Oed. - Stereum purpureum Fr. (Thelephora Pers.).
Elvela Mitra L.
Embolus obvelatus Oed.
Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium latifolium L.
Epilobium parviflorum Schreber
Epipactis palustris (L.) Crantz
Erica cinerea L.
Erica tetralix L.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Erigeron borealis (Vierh.) Simmons
Eriophorum vaginatum L. ssp. vaginatum
Eryngium campestre L.
Erysimum hieracifolium L.
Euphorbia exigua L.

F
Festuca gigantea (L.) Vill.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Frangula alnus Miller
Fucus aculeatus L.
Fucus alatus Huds.
Fucus albus Huds.?
Fucus ciliatus Huds.
Fucus digitatus L.
Fucus esculentus L.
Fucus fastigiatus L.
Fucus furcellatus L.
Fucus gigartinus? Oed.
Fucus granulatus L.
Fucus linearis Huds.
Fucus nodosus L.
Fucus pinnatifidus Oed.
Fucus plumosus L.
Fucus saccharinus L.
Fucus sangvineus L.
Fucus siliquosus L.
Fucus sp. Oed. (F. fungularis Imperati C.B.)
Fucus spiralis L.
Fungus digitatus alveariorum Lös.
Fungus sp. Oed.

G
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Galium aparine L.
Galium mollugo L. s.l.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium palustre L. ssp. elongatum (C. Presl) Lange
Galium trifidum L.
Genista tinctoria L.
Gentiana nivalis L.
Gentiana pneumonanthe L.
Gentiana purpurea L.
Gentianella amarella (L.) Börner
Gentianella aurea (L.) H. Smith
Gentianella campestris (L.) Börner ssp. campestris
Gentianella detonsa (Rottb.) G. Don fil.
Gentianella tenella (Rottb.) Börner
Geranium lucidum L.
Geranium palustre L.
Geranium sylvaticum L.
Glaucium flavum Crantz
Glaux maritima L.
Glyceria plicata (Fires) Fries
Gnaphalium norvegicum Gunn.
Gnaphalium supinum L.
Gratiola officinalis L.
Gymnadenia albida (L.) L. C. M. Richard
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. var. conopsea

H
Halimione pedunculata (L.) Aellen
Helianthemum nummularium (L.) Miller ssp. obscurum (Celak.) J. Holub
Herminium monorchis (L.) R.Br. in Aiton
Herniaria glabra L.
Hieracium alpinum L.
Hippophaë rhamnoides L.
Hippuris vulgaris L.
Hottonia palustris L.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. P. F. Mart. ssp. selago
Hydnum imbricatum L.
Hydnum parasiticum Oed.
Hydnum repandum L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Hypericum humifusum L.
Hypericum montanum L.
Hypericum pulchrum L.
Hypnum bryoides L. - Hypnum taxifolium L.
Hydnum quartum Schäff. Oed.
Hypnum squarrosum L. - Hypnum cupressiforme Oed.
Hypnum velutinum Oed.
Hypochoeris glabra L.
Hypochoeris maculata L.
Hypochoeris radicata L.

I
Ilex aquifolium L.
Illecebrum verticillatum L.
Impatiens noli-tangere L.
Inula britannica L.
Iris pseudacorus L.
Isoetes sp.
Isolepis setacea (L.) R. Br.

J
Jasione montana L.
Juncus biglumis L.
Juncus compressus Jacq.
Juncus squarrosus L.
Juncus trifidus L.
Juncus triglumis L.
Jungermannia epiphylla L.

K
Kickxia elatine (L.) Dumort.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Koenigia islandica L.

L
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lathraea squamaria L.
Lathyrus japonicus Willd. ssp. maritimus (L.) P. W. Ball
Lathyrus palustris L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sylvestris L.
Ledum palustre L. ssp. groenlandicum (Oeder) Hultén
Lepidium latifolium L.
Lepidium ruderale L.
Lichen chalybeiformis L.
Lichen croceus L.
Lichen gelatinosus etc. Oed. - Lichen gyrosus Oed.
Lichen geographicus L. - Lichen leprosus etc. Oed. - Lichen leprosus albicans etc. Oed.
Lichen glaucus [alfa]
Lichen groenlandicus Oed.
Lichen horizontalis L.
Lichen islandicus L.
Lichen leprosus ruber etc. Oed. - Lichen Heclae Oed. (L. gelidus L.?) - Lichen gelatinosus etc. Oed.
Lichen miniatus L. - Lichen saccatus L.
Lichen nivalis L.
Lichen paschalis L.
Lichen polyrrhizos Oed. - Lichen pustulatus L.
Lichen rangiferinus alpestris L.
Lichen rangiferinus sylvestris Oed.
Lichen ventosus L. - L. ventosus var.? Oed. - L. leprosus etc. Oed. - L. ericetorum Oed.
Lichen vulpinus L.
Lichenoides corneum etc. Oed - Lichenoides atrum etc. Oed.
Lichenoides gelatinosum etc. Oed. - Lichen fascicularis L.
Ligusticum scoticum L.
Limonium humile Miller
Limosella aquatica L.
Linnaea borealis L. ssp. borealis
Listera ovata (L.) R. Br.
Littorella uniflora (L.) Ascherson
Lobelia dortmanna L.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Lolium temulentum L.
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fernald
Luzula spicata (L.) DC. in Lam. & DC.
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
Lychnis alpina L. ssp. alpina
Lychnis flos-cuculi L.
Lycoperdon stellatum L.
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub
Lycopodium annotinum L. ssp. annotinum
Lycopodium clavatum L. ssp. clavatum
Lysimachia nemorum L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia thyrsiflora L

M
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Medicago falcata L.
Medicago minima (L.) L.
Melampyrum nemorosum L.
Melampyrum sylvaticum L.
Mentha arvensis L.
Mentha sp.
Menyanthes trifoliata L.
Mercurialis perennis L.
Mertensia maritima (L.) S. F. Gray
Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.
Minuartia viscosa (Schreber) Schinz & Thell.
Mnium androgynum L.
Mnium fontanum L.
Mnium sp. Oed.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Molinia caerulea (L.) Moench.
Moneses uniflora (L.) A.Gray
Monotropa hypopitys L. ssp. hypopitys
Montia sp.
Mucor sp. Oed. - Mucor Mucedo L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis sylvatica Hoffm. - Myosotis discolor Pers. ssp. discolor
Myosurus minimus L.
Myrica gale L.
Myricaria germanica (L.) Desv.

N
Narthecium ossifragum (L.) Hudson
Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard
Nepeta cataria L.
Neslia paniculata (L.) Desv.
Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) O.Kuntze

O
Oenothera biennis L.
Ophioglossum vulgatum L.
Orchis mascula (L.) L.
Orchis morio L.
Orchis ustulata L.
Orthilia secunda (L.) House
Osmunda regalis L.
Oxyria digyna (L.) Hill.

P
Papaver radicatum Rottb.
Parietaria officinalis L.
Paris quadrifolia L.
Parnassia palustris L.
Pedicularis lapponica L.
Pedicularis oederi Vahl in Hornem.
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Pedicularis sylvatica L.
Peplis portula
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray
Petasites albus (L.) Gaertner
Petasites frigidus (L.) Fries
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood
Peucedanum palustre (L.) Moench
Peucedanum palustre (L.) Moench
Peziza cornucopioides L.
Peziza lentifera L.
Peziza lentifera L. - Peziza radiata Oed. - Peziza cupularis Oed.
Peziza polymorpha Oed.
Peziza punctata L.
Phalaris arundinacea L.
Phallus esculentus L.
Phallus impudicus L.
Phascum subulatum (?) Oed. - Phascum acaule Oed. - Phascum subulatum L.
Phleum alpinum L.
Phleum phleoides (L.) Karsten
Phleum pratense L. ssp. bertolonii (DC.) Bornm.
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Phyteuma spicatum L.
Picea abies (L.) H. Karsten ssp. abies
Pilularia globulifera L.
Pinguicula alpina L.
Pinguicula vulgaris L.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. ssp. major
Plantago maritima L.
Plantago media L.
Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard ssp. bifolia
Platanthera hyperborea (L.) Lindley
Polemonium caeruleum L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Polytrichum alpinum Oed.
Polytrichum commune [beta] Oed.
Polytrichum ramosum etc. Oed.
Potamogeton friesii Rupr.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potentilla anserina L. ssp. anserina
Potentilla crantzii (Cr.) G. Beck
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentilla norvegica L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula farinosa L.
Primula nutans Georgi
Primula veris L.
Primula vulgaris Hudson
Prunus padus L. ssp. padus
Puccinellia distans (L.) Parl.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulmonaria obscura Dumort
Pulmonaria officinalis L.
Pulsatilla vernalis (L.) Miller
Pulsatilla vulgaris Miller ssp. vulgaris
Pyrola media Swartz
Pyrola minor L.

R
Radiola linoides Roth
Ranunculus aquatilis L. ssp. diffusus
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus glacialis L.
Ranunculus hederaceus L.
Ranunculus hyperboreus Rottb.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculus platanifolius L.
Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
Ranunculus reptans L.
Ranunculus sceleratus L. ssp. sceleratus
Rhodiola rosea L.
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Ribes nigrum L.
Ribes uva-crispa L.
Rorippa islandica (Oeder) Borbas
Rosa pimpinellifolia L.
Rosa sp.
Rubus arcticus L.
Rubus chamaemorus L.
Rubus saxatilis L.
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande

S
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Sagittaria sagittifolia L.
Salicornia europaea L.
Salix glauca L. var. glauca
Salix herbacea L.
Salix lanata L. ssp. lanata
Salix reticulata L.
Sambucus nigra L.
Samolus valerandi L.
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saponaria officinalis L.
Saussurea alpina (L.) DC.
Saxifraga adscendens L.
Saxifraga aizoides L.
Saxifraga cernua L.
Saxifraga cespitosa L.
Saxifraga cotyledon L.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga hypnoides L.
Saxifraga nivalis L.
Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga rivularis L.
Saxifraga sp.
Saxifraga stellaris L.
Scabiosa columbaria L.
Scheuchzeria palustris L.
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla
Scilla verna Huds.
Scirpus sylvaticus L.
Scleranthus annuus L. ssp. annuus
Scleranthus perennis L.
Scrophularia umbrosa Dumort
Scrophularia vernalis L.
Sedum album L.
Sedum anglicum Hudson
Sedum annuum L.
Sedum reflexum L.
Sedum villosum L.
Selaginella selaginoides (L.) Beauv. ex Schrank & C. P. F. Mart.
Senecio paludosus L.
Senecio vulgaris L.
Serratula tinctoria L.
Sherardia arvensis L.
Sibbaldia procumbens L.
Silene acaulis (L.) Jacq.
Silene armeria L.
Silene nutans L.
Silene otites (L.) Wibel
Silene rupestris L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop
Sium latifolium L.
Solanum nigrum L. ssp. nigrum
Sorbus rupicola (Syme) Hedlund
Sorbus x hybrida L.
Sparganium natans L.
Sphagnum palustre L.
Spiranthes spiralis (L.) Chevallier
Splachnum ampullaceum Oed.
Stachys arvensis (L.) L.
Stellaria crassifolia Ehrh.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria neglecta Weihe
Stellaria nemorum L. ssp. glochidisperma Murb.
Stellaria sp.
Stratiotes aloides L.
Suaeda maritima (L.) Dumort.
Subularia aquatica L.
Succisa pratensis Moench

T
Taraxacum sp.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Teucrium scordium L.
Teucrium scorodonia L.
Thalictrum alpinum L.
Thalictrum simplex L. ssp. simplex
Tilia cordata Miller
Tofielda pusilla (Michx.) Pers.
Trientalis europaea L.
Trifolium aureum Pollich
Trifolium ornithopodioides L.
Triglochin maritima L.
Triglochin palustris L.
Trisetum spicatum (L.) K. Richter ssp. spicatum
Trollius europaeus L.
Tulipa sylvestris L.

U
Ulva sobolifera Oed.
Utricularia minor L.
Utricularia vulgaris L.

V
Vaccinium oxycoccos L. ssp. oxycoccos
Vaccinium uliginosum L. ssp. uliginosum
Vaccinium vitis-idaea L. ssp. vitis-idaea
Valeriana officinalis L.
Verbascum lychnitis L.
Veronica alpina L.
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica fruticans Jacq.
Veronica hederifolia L. s.l.
Veronica longifolia L.
Veronica officinalis L.
Veronica peregrina L.
Veronica polita Fries
Veronica scutellata L.
Veronica serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia
Veronica spicata L.
Veronica verna L.
Vicia lathyroides L.
Vicia orobus DC.
Vicia sativa L.
Vicia sylvatica L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
Viola biflora L.
Viola odorata L.
Viola palustris L.

W
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

Z
Zannichellia palustris L. s.l.
Zostera marina L.
Zostera marina L.