Samtidigt kobberstik af Oeder

Georg Christian Oeder
var født 3. februar 1728 i Ansbach i det sydlige Tyskland. Han begav sig i 1746 til universitetet i Göttingen hvor han i oktober 1749 tog den medicinske doktorgrad. Ved siden af hans medicinske studier, studerede han også botanik og Statskundskab. Indtil 1752, hvor han blev hentet til Danmark for at disputere ved Københavns Universitet, virkede han som praktiserende læge i Slesvig.   Efter Oeder i 1772 blev fyret fra Flora Danica projektet, blev han forflyttet til en stilling som stiftsamtmand i Bergen, men udnævnelsen blev forandret til en stilling som stiftsamtmand i Trondhjem. Oeder tiltrådte dog aldrig denne stilling, men blev derimod i 1773 ansat som landfoged i Oldenburg, hvor han døde i 28. januar 1791. Han var medlem af det norske Videnskabernes Selskab, Landhusholdningsselskabet og blev kort før sin død blev han optaget i den tyske adel.